Αρχική 9 Πρακτική Άσκηση 9 Enorme Hotels & Villas

Enorme Hotels & Villas

Η Enorme Hotels & Villas αναζητεί σπουδαστή για πρακτική άσκηση, από το τμήμα Διοίκησης τουριστικών Επιχειρήσεων, για τα κεντρικά γραφεία όπου βρίσκονται στην Χάνδακος 81, Ηράκλειο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας και να αναφέρουν στο θέμα τον κωδικό: «Πρακτική Άσκηση Ηράκλειο».

Email: hr@enormehotels.com, Τηλ.: 2810 227000

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

8 + 7 =