Αρχική 9 Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα 9 To “ΜΒΑ για Μηχανικούς” προκηρύσσει 35 θέσεις νέων μεταπτυχιακών φοιτητών

To “ΜΒΑ για Μηχανικούς” προκηρύσσει 35 θέσεις νέων μεταπτυχιακών φοιτητών

sumvouleuti

Το επιτυχημένο ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» του ΕΛΜΕΠΑ μπαίνει στον 6ο Κύκλο και προσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ».

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων, εκ των οποίων στα δύο απαιτείται παρακολούθηση συνολικά 10 μαθημάτων και στο τρίτο εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία. Το ΔΠΜΣ είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 2023, Τεύχος Β’, 05/06/2018). Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από απόσταση μέσω Live Streaming και μαγνητοσκόπησης των διαλέξεων. Το κόστος (δίδακτρα) ανά εξάμηνο ανέρχεται στα 1.000 €. Το ΔΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 35, του Ν. 4485/2017.

Δεκτοί στο Πρόγραμμα μπορούν να γίνουν απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων, εφόσον η επαγγελματική τους ενασχόληση σχετίζεται με τις εφαρμοσμένες γνώσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος. Για την επιλογή των φοιτητών θα ληφθούν υπ’ όψη: ο βαθμός πτυχίου, η γνώση αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο, τυχόν συστατικές επιστολές καθώς και η γενική εικόνα του υποψηφίου κατά την προσωπική συνέντευξη. Τα μαθήματα θα γίνονται καθημερινά κατά τις απογευματινές ώρες.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον 6ο κύκλο και θα γίνουν δεκοτι έως 35 μεταπτυχιακοί φοιτητές, εκ των οποίων έως 5 μπορούν να είναι μερικής φοίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 7 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2021. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος https://www.hmu.gr/mba-eng.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του προγράμματος, αλλά και μέσω του email mba_engineers@hmu.gr .

Τελευταία Νέα

Το ΕΛΜΕΠΑ μέλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ATHENA

Μια πανευρωπαική συμμαχία προς όφελος των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΛΜΕΠΑ

Κλείστε Ραντεβού για Συμβουλευτική

Ιδιότητα

1 + 3 =